قابل توجه محققان، فرهيختگان، دانش پژوهان و مراكز علمي و تحقيقاتي

" كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام "، افتخار دارد در راستاي جنبش نرم افزاري توليد علم، نسخه هاي  تركيبي را با عناوين زير در اختيار علاقمندان قرار دهد.

مشخصات نسخه هاي تركيبي آماده تحويل

 " تسنيم " : حاوي محتواي

                                         " كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام "

                                         " كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم "

                                         با حجم 450 گيگا بايت اطلاعات و در هارد 500 گيگا بايتي ارائه مي شود.

 " مبين " : حاوي محتواي

                                        " كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام"

                                        " كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم"

                                        "مجموعه ي آموزشي. صوتي حوزوي. عمومي"

                                        "مجموعه ي سخنراني. صوتي"

                                        با حجم 733 گيگا بايت اطلاعات و در هارد 1000 گيگا بايتي ارائه مي شود.

 " بصير " : حاوي محتواي

                                         " كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام "

                                         " آرشيو اخبار فارسي "

                                         با حجم 780 گيگا بايت اطلاعات و در هارد 1000 گيگا بايتي ارائه مي شود.

 " صبا " :حاوي محتواي

                                        " كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام "

                                        " كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم "

                                        " آرشيو اخبار فارسي "

                                        با حجم 1130 گيگا بايت اطلاعات و  در هارد 2000 گيگا بايتي ارائه مي شود.

 

 " سبحان " : حاوي محتواي

                                       " كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام "

                                       " كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم "

                                        "مجموعه ي آموزشي. صوتي حوزوي. عمومي"

                                        "مجموعه ي سخنراني. صوتي"

                                       " آرشيو اخبار فارسي "

                                         با حجم 1310 گيگا بايت اطلاعات ودر هارد 2000 گيگا بايتي ارائه مي شود.

 " سروش " : حاوي محتواي

                                        " كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام "

                                        " كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم "  

                                        "مجموعه ي آموزشي. صوتي حوزوي. عمومي"

                                        "مجموعه ي سخنراني. صوتي"

                                        "مجموعه ي فيلم هاي آموزشي حوزوي. عمومي"

                                        "مجموعه ي سخنراني. تصويري"

                                         با حجم 1400 گيگا بايت اطلاعات و در هارد 2000 گيگا بايتي ارائه مي شود.

 " سرور 8 هاردي " : حاوي محتواي

                                      "كتابخانه جامع ديجيتال امام علي عليه السلام"

                                      "كتابخانه جامع ديجيتال قرآن كريم"

                                      "آرشيو اخبار فارسي"

                                      "بانك نرم افزار"

                                      "مجموعه آموزشي (فارسي, صوتي)"

                                      "مجموعه سخنراني (صوتي)"

                                      "مجموعه آموزشي (فارسي, فيلم)"

                                      "مجموعه سخنراني ( فيلم)"

                                      "مجموعه انتخابات رياست جمهوري, دور دهم"

                                      "مجموعه فيلم هاي ايراني"

                                      "مجموعه فيلم هاي خارجي دوبله شده"

                                      "مجموعه فيلم هاي مستند فارسي"

                                      "مجموعه انيميشن"

                                      "مجموعه كتاب هاي الكترونيكي"

                                      "مجموعه  مجلات خارجي"

                                      "مجموعه مقالات الكترونيكي"

                                      مجموعه ي فوق با 8.5 ترا بايت اطلاعات در يك سرور 8 هاردي تجميع و ارائه مي گردد.