شرائط حاکم بر جامعه اسلامی در زمان امامت امام محمد باقر عَلَیهِ‌السَّلام

شرائط حاکم بر جامعه اسلامی در زمان امامت امام محمد باقر عَلَیهِ‌السَّلام بسیار سخت و پیچیده بوداختناق و فشار خلفا و سرکوبی شیعیان از یک طرفهجوم افکار انحرافی و فرق ضاله، از سوی دیگرتشتت مسلمین، غربت و انزاوای شیعه و ده ها عامل دیگرشرائط را برای امامت امام محمد باقر عَلَیهِ‌السَّلام بسیار سخت و پیچیده کرده بود.
این شرائط می‌رفت تا بنیان‌های جامعه را به تباهی ‌کشید و اسلام را با چالشی جدی روبرو سازد اماهمان گونه که حضرت امام علی عَلَیهِ‌السَّلام برای حفظ اصل اسلام بعد از ارتحال حضرت رسول صَلَّی‌الله عَلَیهِ وَآلِهِ وسَلَّمْ مخاصمه را ترک کردو همان گونه که حضرت امام حسن مجتبی عَلَیهِ‌السَّلام با پذیرش صلح تحمیلی صبوری پیشخ کرد تا جامعه اسلامی به رشد و بالندگی لازم برسدو همان گونه که حضرت امام حسین سیدالشهداء عَلَیهِ‌السَّلام با جهاد و قیام عاشورا اسلام را زنده نگهداشتو همان گونه که حضرت امام سجاد زین‌العابدین عَلَیهِ‌السَّلام در قالب دعا به ترویج معارف و آموزه های دینی پرداختو همان گونه که امام صادق عَلَیهِ‌السَّلام با نهضت علمی به تربیت جامعه اسلامی همت گماردو همان گونه که امام هادی عَلَیهِ‌السَّلام با تدوین معارف دینی در قالب زیارت، وظائف امامت را به شایستگی انجام داند؛
امام محمد باقر عَلَیهِ‌السَّلام نیز همچون سلف صالح خودبا جهادی مرارت‌بار و تلاشی خستگی ناپذیراز دل تمامی تهدیدها فرصت‌های نابی را برای نشر و گسترش اسلام ناب محمدی بوجود آوردو همه آن چه را برای یک قیام و نهضت ارزشی نیاز بود، فراهم ساختو وظایف امامت را با اقدامات راهبردی به بهترین شیوه انجام دهد.
اقدامات راهبردی حضرت امام محمد باقر عَلَیهِ‌السَّلام

1. تبلیغ و ترویج دین با جنبش و نهضت علمی

2. تقویت بنیان امامت و رهبری

3. هدایت و رهبری جامعه

4. تربیت مسلمانان خاصه شیعه

5. سازماندهی تشکیلات شیعه با راه اندازی تشکیلات منسجم و کارآمد

6. سازندگی و حفظ خواص

7. جهت گیری سیاسی و روشنگری

8. مبارزه منطقی، کوبنده و خستکی ناپذیر با پنج خلیفه غاصب و جائر زمانآنچه آن بزرگوار انجام داد هم فعالیت علمی بود، هم جهاد خستکی ناپذیر بود، هم تاکتیک مبارزه بود، هم تقیه بود

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.