عید سعید قربان جشن پیروزی و نماد قدردانی است

عید سعید قربان، یکی از اعیاد بزرگ اسلامی و تجلی‌گاه فضائل و مظهر ارزش‌ها است

عید سعید قربان جشن پیروزی و نماد قدردانی است.

“چشن پیروزی”

عید سعید قربان هم جشن پیروزی حضرت ابراهیم خلیل الله علی نبینا و علیه السلام است هم جشن پیروزی حاجیان است.

حضرت ابراهیم با موفقیت در امتحان از خودگذشتگی در مبارزه با شیطان و هوای نفس پیروز شد  و عید سعید قربان جشن پیروزی آن بزرگوار است.

عید سعید قربان جشن پیروزی حاجی بر شیطان هم هست و ظهور و بروز آن، اولین عمل روز عید، یعنی رمی جمره است،

جشن پیروزی در امتحان از خودگذشتگی هم هست ظهور و بروز آن، دومین عمل روز عید، یعنی قربانی است.

جشن پیروزی در امتحان جان‌فشانی در راه حق هم هست و ظهور و بروز آن، سومین عمل روز عید، یعنی حلق و سر تراشیدن است.

از خودگذشتگی و جان‌فشانی در راه حق آنگاه که با مبارزه با شیطان همراه شود؛ انسان را پاک می کند و این که در نماز عید قربان در رکعت اول سوره اعلی و در رکعت دوم سوره والشمس خوانده می شود به همین منظور است چرا که در هر دو سوره، سخن از پاکی نفس است.

در سوره اعلی می‌خوانیم “قَد اَفلَحَ مَن تَزکّی” یعنی کسی که جان خود را تزکیه و پاکیزه کند و دامان و روح و دل خود را از آلودگی‌ها نجات دهد، به فلاح و رستگاری رسیده است. فلاح یعنی موفقیت در میدان زندگی و رسیدن به غایت آفرینش و در سوره والشمس عیناً همان مضمون آمده است “قَد اَفلَح من زکّیها”.

“نماد قدردانی”

عید سعید قربان نماد قدردانی از ایثار و دل کندن از تعلقات و گذشتن از عزیزان است.

عید سعید قربان نماد قدردانی از خود گذشتگی پدری است که بزرگترین ایثار را از خود نشان داد و با تمامی وجود فرمان الهی را امتثال کرد.

عید سعید قربان نماد قدردانى خداوند است از پیامبر برگزیده خود یعنی حضرت ابراهیم که برای لبیک به ندای ملکوتی حضرت حق، بالاتر از ایثار جان که ایثار عزیز است را در راه خدا انجام داد.  

اما آن چه مهم تر است این است که حضرت ابراهیم برای قربانی رفت و خدا همین رفتن را از او قبول کرد و او را از ذبح فرزند دلبندش معاف کرد اما جان‌ها فدای آن عزیزی که نه تنها همه هستی خود را بلکه تمامی عزیزان خود را نیز راه خدا قربانی کرد.

اندر منا یک ذبیح بود و زنده رفت
ای صد ذبیح کشته شده در منای تو

بخاطر همین است که شاعر می گوید

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.