دسته: آثار سید محمد حسین راجی

تبیین با نور قرآن جلد دوم

مبانی جهاد تبیین مبانی فرمان «جهاد تبیین» چیست؟ یکی از مباحث شناختی، بررسی مبانی فرمان «جهاد تبیین» است که به عنوان «فریضه‌ای قطعی و فوری» از ناحیه رهبر…

تبیین با نور قرآن جلد سوم

مبانی جهاد تبیین مبانی فرمان «جهاد تبیین» چیست؟ یکی از مباحث شناختی، بررسی مبانی فرمان «جهاد تبیین» است که به عنوان «فریضه‌ای قطعی و فوری» از ناحیه رهبر…

تبیین با نور قرآن جلد اول

مبانی جهاد تبیین مبانی فرمان «جهاد تبیین» چیست؟ یکی از مباحث شناختی، بررسی مبانی فرمان «جهاد تبیین» است که به عنوان «فریضه‌ای قطعی و فوری» از ناحیه رهبر…

کتاب صعود چهل ساله، مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین المللی

کتاب «صعود چهل ساله» یکی از کتاب‌های شاخص در زمینه انقلاب اسلامی است. کتابی که در حوزه‌ی انقلاب نیاز به آن حس می‌شد. این کتاب کارهای انجام گرفته…

کتاب یک ون شبهه

کتاب «یک ون شبهه» پاسخ محقق و پژوهشگر ارجمند حجة الاسلام سید محمد حسین راجی، به شبهات منتقدین می‌باشد که توسط اندیشکده راهبردی سعداء تدوین شده است.  …