دسته: آداب اجتماعی

پوستر: جامعه‌ی آرمانی

تار و پود ساختار هر تمدنی را افراد آن می‌سازند. برای رسیدن به جامعه‌ی آرمانی لازم است: ✅ افراد آن جامعه به رشد كافی برسند، ✅ جایگاه واقعی…

پوستر: غنیمت شمردن جوانی

علامه حلى به فرزند خود چنین وصیت می‌کند: لاتَجلِسُوا فِی الاَسواقْ إلا عِندَ زَرّادٍ اُو وَرّاق؛ موقع استراحت، یا در كنار بازار وراق‌ها كه كتاب صحافی می‌كنند بنشینید،…

احسان و نیکوکاری

به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری مصادف با 14 تا 21 اسفند / امسال در آستانه سال نو و ضرورت توجه ویژه به مستمندان خاصه در شرائط اقتصادی…

پوستر: احسان و نیکوکاری

احسان و نیکوکاری سنت قطعی خداوند بر آن تعلق گرفته است که نعمت‌هایش را با وسیله به بندگانش برساند و کسانی که توزیع کننده‌های خوبــی باشند، آن‌ها را…

پوستر: احسان و نیکوکاری مسئولین

احسان و نیکوکاری مسئولین ای کاش این سنت حسنه و این سیره پسندیده احسان و نیکوکاری، که در مردم رواج یافته و هر ساله زمینه شادی دیگران را…