دسته: سازمان ملل

پوستر: نقض‌کنندگان “حقوق بشر”

نگاهی گذرا به رویدادهای سياسی و نظامی جهان این حقیقت را روشن می‌کند که نقض‌کنندگان “حقوق بشر” همان‌هایی که “حقوق بشر” را وسیله هزاران جنایت قرار داده بودند؛…

پوستر: اعلاميه جهانی “حقوق بشر”

نگاهی گذرا به رویدادهای سياسی و نظامی جهان این حقیقت را روشن می‌کند که اعلاميه جهانی “حقوق بشر” هرگز نتوانست جلوی جنایات و کشتار را خاصه در جهان…

پوستر: شعارِ دفاع از “حقوق بشر”

نگاهی گذرا به روی‏دادهای سياسی و نظامی جهاناین حقیقت را روشن می‌کند که شعارِ دفاع از “حقوق بشر” عملاً به ابزاري برای اِعمال فشارهای سياسی و اقتصادی نظام…

اعلاميه جهاني حقوق بشر

پس از جنگ جهانی دوم فعالان سیاسی برای ایجاد صلحی پایدار تهیه یک منشور جهانی را خواستار شدند بدین منظور مجمع عمومي سازمان ملل متحد، منشوری را در…