دسته: امام جواد

امام جواد عَلَیهِ‌السَّلام

مناسبت: میلاد با سعادت امام جواد عَلَیهِ‌السَّلام 10 رجب مصادف با 4 اسفند / از نظر روایات شیعه، امام جواد عَلَیهِ‌السَّلام مولودی پرخیر و بركت است. امام رضا…

پوستر: امامت امام جواد در خردسالگی

امامت امام جواد در خردسالگی: ظهور یکی از جنبه‌های قدرت لایزال خداوند تبارک و تعالی و یکی از معجزات الهی است. آن بزرگوار با امامت‌‌اش در کودکی، حجت…