دسته: امام حسن عسکری

حق‌گرایی در بیان حضرت امام حسن عسکری عَلَیهِ‌السَّلام

بخشی از سنت‌های الهی را حضرت امام حسن عسکری عَلَیهِ‌السَّلام در حدیث شریفی بیان کرده است. بر اساس سنت الهی ممکن نیست کسی به حق عمل کند و…

پوستر: حق گرایی

بر اساس سنت الهی ممکن نیست کسی به حق عمل کند و عزیز نشود، یا ذلیل بماند و یا ذلیل شود و ممکن نیست کسی حق را ترک…

مقامات معنوی و درجات دینی در بیان حضرت امام حسن عسكری عَلَیهِ‌السَّلام

همواره انسان‌ در آرزوی رسیدن به مقامات معنوی و درجات دینی بوده و هست. مقاماتی مانند زهد، ورع، اجتهاد و بندگی، که هر کدام مدال افتخار و مایه…

پوستر: راه وصول به مقامات معنوی و درجات دینی

حضرت امام حسن عسکری عَلَیهِ‌السَّلام راه وصول به مقامات معنوی و درجات دینی را در حدیث شریفی بیان کرده است: أَوْرَعُ اَلنَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشبْهَةِ پارساترین مردم…

میلاد مسعود حضرت امام حسن عسكری عَلَیهِ‌السَّلام

پدرِ “بزرگ مصلح بشریت مهدی موعود” عج الله تعالی فرجه الشریف حضرت امام حسن عسكری عَلَیهِ‌السَّلام در جوانی و در سن 22 سالگی، در شرائط بسیار سخت و…