دسته: امام سجاد

زندگي نامه و سيره عملي حضرت امام سجاد زین‌العابدین عَلَيْهِ‌السَّلام

الغاب ویژه و اختصاصی حضرت امام سجاد زین‌العابدین عَلَيْهِ‌السَّلام به خاطر عبادت بسیار حضرت را زین‌العابدین و به خاطر سجده‏ هاي طولاني حضرت را سجاد یا سيدالساجدين نامیده‌اند…