دسته: امام موسی کاظم

چاره اندیشی برای مشکلات مسلمین

خلفای غاصب برای رسیدن به مطامع زودگذر دنیایی خود، همواره برای شهروندان مسلمانان، مشکلات فراوانی را بوجود می‌آوردند و سیره عملی امام موسی کاظم عَلَیهِ‌السَّلام چاره اندیشی برای…

سیره عملی حضرت امام موسی کاظم عَلَیهِ‌السَّلام

شهادت حضرت امام موسی کاظم عَلَیهِ‌السَّلام 25 رجب مصادف با 19 اسفند / سیره عملی حضرت امام موسی کاظم عَلَیهِ‌السَّلام در تبلیغ و ترویج دین، در رهبری و…

پوستر: اصلاح و جلوگیری از گسترش خطا

اگر عوامل اجرایی مرتکب خطا شوند و برای اصلاح آنان اقدام نشود خطا به یک رویه مرسوم تبدیل شده و همه عوامل را فرا می‌گیرد. و امام موسي…