دسته: امام موسی کاظم

سیره عملی حضرت امام موسی کاظم عَلَیهِ‌السَّلام

شهادت حضرت امام موسی کاظم عَلَیهِ‌السَّلام 25 رجب مصادف با 19 اسفند / سیره عملی حضرت امام موسی کاظم عَلَیهِ‌السَّلام در تبلیغ و ترویج دین، در رهبری و…

پوستر: اصلاح و جلوگیری از گسترش خطا

اگر عوامل اجرایی مرتکب خطا شوند و برای اصلاح آنان اقدام نشود خطا به یک رویه مرسوم تبدیل شده و همه عوامل را فرا می‌گیرد. و امام موسي…