دسته: شناخت قرآنصفحه 1 از 2

قرآن کریم کتاب هدایت است

قرآن کریم کتاب هدایت است / قرآن کریم در بخشی از آیات، خود را کتاب هدایت معرفی می‌کند، این هدایتگری یکی از شئون بالا و والای قرآن کریم…

پوستر: هدایت قرآن کریم، فروغ روشنایی درونی است

هدایت قرآن کریم، فروغ روشنایی درونی است که در شعاع آن، انسان در مسیر صحیح زندگی و سعادت حقیقی قرار می‌گیرد و به جایگاه واقعی و لایق خود…

قرآن کریم نور است

قرآن کریم نور است قرآن کریم نور است، راه بشر به سعادت و کمال را روشن می‏کند. قرآن کریم نورِ دانش است، تاریکی جهل را برطرف می‌کند. قرآن…

پوستر: قرآن کریم نور است

قرآن کریم نور است. قرآن از آن جهت نور است كه راه سعادت و کمـال را برای بشـر روشن می ‏کند و انسان را از: تاریکی جهل، تاریکی…

جامعیت قرآن کریم: قرآن کریم کتاب جامع، کامل و فراگیر است

جامعیت قرآن کریم / یکی از جنبه‌های شناخت قرآن کریم، جامعیت قرآن کریم است. قرآن كريم برای شناخت بهتر و بیشتر، در بخشی از آیات، خود را جامع،…

پوستر: جامعیت قرآن کریم

خداوندی که با قدرت،علم و حکمت، هستـی را، این چنیـن با عظمت و نظامنـد آفریده است؛ به یقین بشر را رها نکرده و برای سعادت او کتاب راهنما…

قرآن کریم قطعی و یقینی است

قرآن کریم قطعی و یقینی است / قرآن کریم در اتصال به منبع لایزال الهی، قطعی و یقینی است. قرآن کریم که خداوند تبارک و تعالی، توسط جبرئیل…

پوستر: قطعیت قرآن کریم

قرآن كريم در صداقت و راستی، در صحت و درستی، در هدایت و رهبری، در کمال و جامعیت، در حق و حقيقت، در بیان حقایق و واقعیت‌ها، در…

شناخت قرآن کریم بخش ششم

آشنایی با زبان قرآن کریم / یکی از زبان‌های قرآن کریم “زبان احساس” است و مخاطب این زبان دل انسان است. در درون انسان منبع احساس بسیار عظیم…

پوستر: زبان قرآن کریـم، زبان احساس و غذای روح

زبان قرآن کریـم فقط زبان منطـق و استدلال نیست بلکه زبان احساس و غذای روح است. قرآن کریم با این زبان مردم وحشى، پابرهنه و دور از تمدنِ…

شناخت قرآن کریم بخش پنجم

ضرورت شناخت قرآن کریم / از آنجائی که قرآن کریم کتاب زندگی است و برای سعادت ابدی بشر نازل شده است باید مورد توجه و عمل قرار گیرد و…

پوستر: قرآن کریم

باید برای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و جنگ و صلح قرآن وقت صرف شود. تا بی‌خبران نگویند اسلام به سیاست و حکومت و اداره کشور چه…

پوستر: شناخت قرآن کریم

باید قرآن کریم را خوب شناخت، حقایق این کتاب آسمانی را خوب درک کرد، به محتوای آن واقعی و حقیقی ایمان آورد، راستی و درستی این ودیعه الهی…

پوستر: تِبْیاناً لِکُلِّ شَیء

از تمامی علمای اعلام و فرزندان قرآن و دانشمندان ارجـمند تقاضــا دارم از كتاب مقدسی كه “تِبْیاناً لِکُلِّ شَیء” است و صادر ازمقام جمع الهی به قلب نور…

پوستر: ابعاد الهی این كتاب مقدس

هر طایفه‌ای از علمای اعلام و دانشـمندان معظـم به بعدی از ابعاد الهی این “كتاب مقدس” دامن به كمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوی عاشقان…