دسته: فرهنگی

پوستر: ارتباط متقابل حوزه و دانشگاه

” حوزه و دانشگاه‏” با ارتباط متقابل، مکمل یک‌دیگرند؛ حوزه جهت‌گیری زندگی را تصحیح و درست می کند و دانشگاه حرکات زندگی را تسهیل و آسان می سازد.

پوستر: حوزه و دانشگاه‏” با ارتباط متقابل، مکمل یک‌دیگرند

حوزه و دانشگاه‏” با ارتباط متقابل، مکمل یک‌دیگرند؛ حوزه آموزه‌های دینی را در قلمرو وسیع زندگی بشر با زبان مناسب و رسا تبیین می‌کند. دانشگاه کمیت و کیفیت…

وحدت حوزه و دانشگاه

یکی از این دوگانگی‌های کاذب و یکی از تقابل‌‌های دروغین که جزء برنامه‌های شیطانی استکبار بوده و هست؛ تقابل بین “حوزه و دانشگاه” است اما انقلاب اسلامی بین…

پوستر:اثرات تحقيق و پژوهش

تحقيق و پژوهش: فطرت خداجوی انسان را شکوفا کرده، گوهر ظرفیت و استعداد انسان را نمایان ساخته، انسان را لایق مقام شامخ جانشینی کرده و او را به…

پوستر: آفت‌ها و آسیب‌های تحقیق وپژوهش

آفت‌ها و آسیب‌های تحقیق وپژوهش پژوهش بدون نیازسنجی و اولویت‌بندی؛ بدون تخصیص و تأمین بودجه مورد نیاز؛ بدون پیوند با بازار کار و عدم برگشت هزینه‌؛ مستند نشدن…

پوستر: تحقیق و پژوهش تمدن‌ساز و تحول آفرین است

تحقیق و پژوهش: تمدن‌ساز و تحول آفرین است و یکی از مهم‌ترین عوامل خودکفایی استقلال یک کشور و یکی از مؤلفه‌های قدرت به حساب می‌آید.

تحقیق، پژوهش و فناوری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه و قدردانی از محققین و پژوهشگران روز 25 آذر به نام روز پژوهش نام‌گذاری شد .اینک…