دسته: احکام

احكام ماه مبارك رمضان بخش پنجم

مبطلات روزه (1) خوردن و آشامیدن خوردن و آشامیدن در حال روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟ روزه را باطل می‌کند و قضا و كفاره واجب می‌شود.  …

احكام ماه مبارك رمضان بخش چهارم

مبطلات روزه چند چیز روزه را باطل مى‏كند؟ مبطلات روزه چیست؟ مبطلات روزه کدام است؟   یازده چیز روزه را باطل می‌کند: خوردن و آشامیدن: کفاره فرد رساندن…

احكام ماه مبارك رمضان بخش سوم

معنای روزه روزه چیست؟ روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند از اذان صبح تا مغرب از چیزهایى كه روزه را باطل مى‏كند، خوددارى نماید.  …

احکام قبل از ماه مبارک رمضان: بخش دوم

 احكام کفاره قضای روزه‌ی ماه مبارك رمضان و اطعام فقیر   اطعام یک نفر فقیر چه مقدار است؟ به اندازه یك مد طعام است یعنی یک پرس غذا…

احكام روزه، قبل از ماه مبارك رمضان بخش اول

احكام قضای روزه‌ی ماه مبارك رمضان کسی که روزه‌ی قضا یا روزه‌ی واجب دیگر بر عهده اوست می‌تواند روزه‌ی مستحبی بگیرد؟ نه خیر نمی‌تواند.   کسی که روزه‌ی…

احکام روزه ماه مبارک رمضان

فراگیری احکام روزه  بهرمندی بهتر و بیشتر از فیوضات و برکات ماه مبارک رمضان، به میزان آگاهی به وظیفه بستگی دارد. آگاهی به وظیفه از آن جهت ضرورت…