دسته: عید قربان

عید سعید قربان

عید سعید قربان، یکی از اعیاد بزرگ اسلامی و تجلی گاه فضائل و نماد، مظهر، نشان و علامت ارزش ها است. عید سعید قربان نماد و نشان مبارزه…

عید سعید قربان جشن پیروزی و نماد قدردانی است

عید سعید قربان، یکی از اعیاد بزرگ اسلامی و تجلی‌گاه فضائل و مظهر ارزش‌ها است عید سعید قربان جشن پیروزی و نماد قدردانی است. “چشن پیروزی” عید سعید…

پوستر: عید سعید قربان نماد قدردانی از گذشت

پوستر: معنای واقعی گذشت در پیشگاه پروردگار

آن بزرگوار به دست خود فرزند دلبند و عزیز خویش را که عمری انتظار آن را میکشید و در دوران پیری خداوند متعال به او عطا فرمود و…