دسته: ماه رمضان

ماه مبارک رجب فرصت بالندگی

به مناسبت اول ماه مبارک رجب مصادف با 25 بهمن / بخاطر بهرمندی بهتر از فضیلت این ماه شریف و استفاده راحت‌تر از فرصت بالندگی روحی و توفیق…

پوستر: ماه رجب، ماه آمادگی برای میهمانی خدا

ماه رجب بهار تعالی روح، فرصت بالندگی روحی، فصل شکوفائی معنوی، و ماه آمادگی برای میهمانی خداست.