دسته: درباره ما

پایگاه نشر آثار حسن صفرزاده تهرانی

“از فضای مجازی استفاده کنید برای امیدآفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حق، برای بصیرت‌آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نماندن”  رهبر معظم…