دسته: کتاب و کتاب خوانی

صنایع ادبی و کلامی در مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه: مناجات شعبانیه از صنایع ادبی و کلامی مانند “صنعت عوض” “صنعت تشبیه” “قیاس اولویت” به زیباترین شکل استفاده شده است.   صنعت عوض در صنعت عوض،…

پوستر: بهترین کتاب و اصلی ترین کتاب

بهترین کتاب و اصلی ترین کتاب کتابی است که از حق و حقیقت بگوید و آن چیزی جز کتاب آسمانی قرآن کریم نیست به همین خاطر خداوند بارها…

پوستر: مردان بزرگ تاریخ توسط کتاب جاودانه مانده‌اند

مردان بزرگ تاریخ توسط کتاب جاودانه مانده‌اند چه بسیار بزرگانی که آثار مکتوب نداشته و امروز هیچ اثری از آنان در تاریخ نیست و فراموش شده‌اند.

پوستر: کتاب مائده‌ی آسمانی و غذای روح آدمی

کتاب مائده‌ی آسمانی و غذای روح آدمی است و درهای دانش و بینش را بر روی بشر باز می‌کند و افق‌های جدیدی از اندیشه و فهم را در…

پوستر: کتاب شاهراه نور و معرفت

کتاب شاهراه نور و معرفت و راه نجات از تاریکی جهل و نادانی است. کتاب همانند باران بر سرزمین دل‌ها می‌بارد، بوته‌های اندیشه را سیراب می‌کند، ایمان را…

پوستر: کتاب دروازه ا‌یی به سوی گستره‌ دانش و معرفت

کتاب دروازه ا‌یی به سوی گستره‌ دانش و معرفت است و کتاب خوب، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است.

كتاب، فرهنگ مطالعه و سنت كتاب‌خوانى

کتاب اقیانوس بیکران معرفت و گنجینه حقیقت است. کتاب شاهراه نور و معرفت و راه نجات از تاریکی جهل و نادانی است. کتاب گران‌سنگ‌ترین و زیباترین جلوه‌های فرهنگ…