بخشی از سنت‌های الهی را حضرت امام حسن عسکری عَلَیهِ‌السَّلام در حدیث شریفی بیان کرده است. بر اساس سنت الهی ممکن نیست کسی به حق عمل کند و عزیز نشود، یا ذلیل بماند و یا ذلیل شود و ممکن نیست کسی حق را ترک کند و ذلیل نشود، یا عزیز بماند و یا عزیز شود.

ما تَرَكَ الحَقَّ عَزیزٌ إلاّ ذَلَّ

هیچ عزّتمندى، حقّ را فرو نگذاشت و رها نکرد، مگر این كه به ذلّت افتاد.

و لا أخَذَ بِهِ ذَلیلٌ إلاّ عَزَّ

و هیچ ذلیلى، حق را نگرفت و به حق عمل نکرد، مگر این كه عزیز شد.