صفحه 2 از 35

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

شرائط طوفانى، پیچیده و دشوار زمان امام جعفر صادق عَلَیهِ‌السَّلام می‌رفت تا بنیان‌های جامعه را به تباهی ‌کشد و اسلام را با چالشی جدی روبرو سازد؛ از این…

پیامبری با چهار خصوصیت برای شما فرستادیم

روی سخن قرآن کریم در این آیه شریفه، تمام بشریت است تا عواطف و احساسات بشر را تحریک کرده و آنان را به پیروی از دین مبین و…

ابعاد شخصیتی پیامبر گرامی اسلام

هیچ انسانی به اندازه پیامبر گرامی اسلام، ابعاد شخصیتی بالا، والا، عالی، عظیم و ارزشمند ندارد. ابعاد شخصیتی آن بزرگوار در هستی و در تاریخ بشر ممتاز، فوق…

ابعاد شخصیت پیامبر گرامی اسلام

سخن از شخصیت پیامبری است که درة التاج آفرینش، گوهر یگانه‌ی عالم وجود، باعث و بانی هستی، صدر سلسله اولیا، خاتم انبیا، اشرف سفرا، سرآمد رسولان و پیامبر…

امام حسن عسكری علیه السلام

امام حسن عسكری عَلَیهِ‌السَّلام با آن‌که در شرائط بسیار سخت و طاقت فرسا به امامت رسید، اما همه فشارهای حکومت جور را به جان خرید و در یك…

حق گرایی از دید امام حسن عسکری

بر اساس سنت الهی ممکن نیست کسی به حق عمل کند و عزیز نشود، یا ذلیل بماند و یا ذلیل شود و ممکن نیست کسی حق را ترک…

نماز باران حجت الاسلام والمسلمین حسن صفرزاده تهرانی

اقامه خطبه نماز باران به امامت حجت الاسلام و المسلمین حسن صفرزاده تهرانی شهرستان زاینده رود استان اصفهان 1396/08/18

نماز عید فطر حجت الاسلام و المسلمین حسن صفرزاده تهرانی

برگزاری نماز عید فطر حجت الاسلام و المسلمین حسن صفرزاده تهرانی امام جمعه شهرستان زاینده رود استان اصفهان 1397/03/25

نماز عید فطر حجت الاسلام و المسلمین حسن صفرزاده تهرانی

برگزاری نماز عید فطر حجت الاسلام و المسلمین حسن صفرزاده تهرانی امام جمعه شهرستان زاینده رود استان اصفهان 1398/03/15

ولیعهدی ثامن الحجج

مأمون با این حقیت روبه رو بود که بنی امیه و بنی عباس علی رقم به شهادت رساندن ائمه اطهار، نتوانستند مبارزات و جهاد تشیع بر علیه خلفای…

گواه قرار دادن امام حسن مجتبی در کودکی

پیامبر برای تبیین جایگاه امام حسن مجتبی در برخی از عهدنامه‌ها از جمله عهدنامه ثقیف، با كمی سن، او را گواه قرار ‌داد یا در مباهله با یهودیان…

بخشی از فضائل حضرت امام حسن مجتبی از زبان پیامبر اکرم

حدود هفت سال از زندگی امام حسن مجتبی عَلَیه‌السَّلام با پیامبر گرامی اسلام گذشت. پدر بزرگِ مهربان، او را سخت دوست می‌داشت و نهایت علاقه و احترام را…

زیارت اربعین

زیارت اربعین که دربردارنده هدف قیام، معرفی رهبری و نوع عملکرد خالـق حماسه عاشـورا است؛ یکی از زیارت های مستند و معتبر شیعه است.

شعور اربعینی

زیارت اربعین به چرائی حماسه عاشورا پرداخته و شور عاشورایی را به شعور اربعینی تبدیل می‌کند.

چرائی و اهمیت زیارت و راهپیمائی ارﺑﻌﻴﻦ حسینی

امروز که دشمنی ﺑﺎ اﺳﻼم و ﺗﺸﻴﻊ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ و ﻛﺸﻨﺪهﺗﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺷﻤﻦ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮهنگی، ﺳﻴﺎسی و ﻧﻈﺎمی درﺻﺪد ﺗﺨﺮﻳﺐ…

نوشته‌های قدیمی‌تر → ← نوشته‌های تازه‌تر