برچسب: ارتباط با خدا

تنها راه گذر از شرائط سخت و طاقت‌فرسا

 تنها راه گذر از شرائط سخت و طاقت‌فرسا؛ ارتباط عمیق با خالق هستی است، هرچه این شرائط سخت‌تر باشد؛ ارتباط با خالق هستی لازم‌تر و ضروری‌تر است و…