دسته: جبهه مقاومت

30 آبان پایان سیطره شجره خبیثه داعش

حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرت عالی در این میدان، با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال آخرین قلعه‌ی داعش، با پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی…