دسته: امام حسن

بخشی از فضائل حضرت امام حسن مجتبی از زبان پیامبر اکرم

حدود هفت سال از زندگی امام حسن مجتبی عَلَیه‌السَّلام با پیامبر گرامی اسلام گذشت. پدر بزرگِ مهربان، او را سخت دوست می‌داشت و نهایت علاقه و احترام را…

یکی از فضائل حضرت امام حسن مجتبی در كودكی

به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن مجتبی عَلَیه السَّلام 15 ماه مبارک رمضان / یکی از فضائل حضرت امام حسن مجتبی عَلَیه السَّلام در كودكی امام حسن…

یکی از فضائل حضرت امام حسن مجتبی در كودكی

میلاد با سعادت امام حسن مجتبی عَلَیه السَّلام 15 ماه مبارک رمضان  / یکی از فضائل حضرت امام حسن مجتبی عَلَیه السَّلام در كودكی امام حسن مجتبی عَلَیه‌السَّلام…