دسته: امام جواد

ابعاد شخصیت و سیره عملی حضرت امام جواد علیه السلام

محمد بن علی عَلَیهِ السَّلام، مشهور به جواد الائمه، ملقب به امام محمد تقی و ملقب به ابوجعفر؛ نهمین امام شیعیان است که در دهم ماه رجب سال…