دسته: امام حسن عسکری

حق‌گرایی در بیان حضرت امام حسن عسکری

بخشی از سنت‌های الهی را حضرت امام حسن عسکری عَلَیهِ‌السَّلام در حدیث شریفی بیان کرده است. بر اساس سنت الهی ممکن نیست کسی به حق عمل کند و…

میلاد مسعود حضرت امام حسن عسكری عَلَیهِ‌السَّلام

پدرِ “بزرگ مصلح بشریت مهدی موعود” عج الله تعالی فرجه الشریف حضرت امام حسن عسكری عَلَیهِ‌السَّلام در جوانی و در سن 22 سالگی، در شرائط بسیار سخت و…