دسته: شخصیت های ملی

خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم

خاطره ای از سردار بزرگ ایران زمین “ستارخان” سردار مقاومت آذربایجان و جنبش مشروطیت   من هیچ گاه در طول مبارزه گریه نکردم، چون اگر اشک می‌ریختم، آذربایجان…