دسته: اسفند

احسان و نیکوکاری

به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری مصادف با 14 تا 21 اسفند / امسال در آستانه سال نو و ضرورت توجه ویژه به مستمندان خاصه در شرائط اقتصادی…