دسته: بسیج

اعجاز امام خمینی در فرمان تشکیل نهاد مقدس بسیج

پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست غارتگران از منابع بی‌پایان ایران اسلامی؛ دشمنان را برآن داشت تا با انقلاب اسلامی به مقابله بپردازند و با توطئه‌های گوناگون در…