دسته: دانشگاه

27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه

یکی از این دوگانگی‌های کاذب و یکی از تقابل‌‌های دروغین که جزء برنامه‌های شیطانی استکبار بوده و هست؛ تقابل بین “حوزه و دانشگاه” است اما انقلاب اسلامی بین…

16 آذر روز دانشجو و جنبش دانشجویی

حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دانشجویان را ذخایر این ملت می‌دانست و مقدرات آینده و شئونات مختلف کشور و اداره آن را در دست دانشجویان می‌دید و…