دسته: قربان

عید سعید قربان تجلی‌ فضائل و ارزش‌ها

عید سعید قربان یکی از اعیاد بزرگ اسلامی و تجلی‌گاه فضائل و مظهر ارزش‌ها است. عید سعید قربان نماد مبارزه، نماد ایثار، نماد گذشت، نماد جان فشانی است….