دسته: قربان

عید سعید قربان تجلی‌ فضائل و ارزش‌ها

مناسبت: عید سعید قربان 10 ذی‌حجه مصادف با 30 تیر ماه 1400 / عید سعید قربان نماد ایثار، گذشت و جان‌فشانی است. حاجی در روز عید سعید قربان…

عید سعید قربان

عید سعید قربان، یکی از اعیاد بزرگ اسلامی و تجلی گاه فضائل و نماد، مظهر، نشان و علامت ارزش ها است. عید سعید قربان نماد و نشان مبارزه…

عید سعید قربان جشن پیروزی و نماد قدردانی است

عید سعید قربان، یکی از اعیاد بزرگ اسلامی و تجلی‌گاه فضائل و مظهر ارزش‌ها است عید سعید قربان جشن پیروزی و نماد قدردانی است. “چشن پیروزی” عید سعید…