برچسب: قرآن_كريم

شناخت قرآن کریم بخش ششم

آشنایی با زبان قرآن کریم / یکی از زبان‌های قرآن کریم “زبان احساس” است و مخاطب این زبان دل انسان است. در درون انسان منبع احساس بسیار عظیم…

پوستر: زبان قرآن کریـم، زبان احساس و غذای روح

زبان قرآن کریـم فقط زبان منطـق و استدلال نیست بلکه زبان احساس و غذای روح است. قرآن کریم با این زبان مردم وحشى، پابرهنه و دور از تمدنِ…

شناخت قرآن کریم بخش پنجم

ضرورت شناخت قرآن کریم / از آنجائی که قرآن کریم کتاب زندگی است و برای سعادت ابدی بشر نازل شده است باید مورد توجه و عمل قرار گیرد و…

پوستر: قرآن کریم

باید برای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و جنگ و صلح قرآن وقت صرف شود. تا بی‌خبران نگویند اسلام به سیاست و حکومت و اداره کشور چه…

شناخت قرآن کریم بخش چهارم مهجوریت

یکی از معجزات قرآن کریم آن است که از مردم وحشى و پابرهنه و دور از تمدنِ شبه جزیره عربستان، انسان‌های ارزشمند، وارسته، پاکباخته، عاشق و از خود…

پوستر: شناخت قرآن کریم

باید قرآن کریم را خوب شناخت، حقایق این کتاب آسمانی را خوب درک کرد، به محتوای آن واقعی و حقیقی ایمان آورد، راستی و درستی این ودیعه الهی…

پوستر: تِبْیاناً لِکُلِّ شَیء

از تمامی علمای اعلام و فرزندان قرآن و دانشمندان ارجـمند تقاضــا دارم از كتاب مقدسی كه “تِبْیاناً لِکُلِّ شَیء” است و صادر ازمقام جمع الهی به قلب نور…

شناخت قرآن کریم بخش دوم

امام خمینی و قرآن کریم بخش دوم / اكنون ببینیم چه گذشته است بر این ودیعه الهى و بزرگترین دستور زندگانى مادى و معنوى: مع الأسف بدخواهان، قرآن…

پوستر: قرآن و اسلام

هـان‌ای حـوزه‌هــای عـلمیه و دانشگاه‌های اهل تحقیق بپاخیزید و قرآن كریم را از شرجاهلان متنسك و عالمان متهتك كه از روی علم و عمد به “قرآن و اسلام”…

پوستر: ابعاد الهی این كتاب مقدس

هر طایفه‌ای از علمای اعلام و دانشـمندان معظـم به بعدی از ابعاد الهی این “كتاب مقدس” دامن به كمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوی عاشقان…

پوستر: سرچشمه جوشان “هُدًى لِلْمُتَّقِینَ”

متقیان تشنه‌ی هدایت، بارقه‌ای از آنچه به نور تقوی از این سرچشمه جوشان “هُدًى لِلْمُتَّقِینَ” هدایت یافته‌اند، برای عاشقان سوخته هدایت الله به ارمغان آورند. امام خمینی رحمت…

شناخت قرآن کریم بخش اول

امام خمینی و قرآن کریم بخش اول / ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم، ماه بهار قرآن کریم، ماه شناخت قرآن کریم، ماه انس با قرآن کریم…

پوستر: ماه مبارک رمضان، بهار قرآن کریم

ماه مبارک رمضان، بهار قرآن کریم، وارستـگان صاحب آداب قلبـی و مراقبات باطنی، رشحه و جرعه‌ای از آنچه قلب عوالم از “اَدَّبَنی رَبّـی” دریافت فرموده، برای تشنگان این…