دسته: روزهصفحه 1 از 2

مقدار فطریه و کفاره بر اساس نظر مراجع معظم

مقدار فطریه و کفاره بر اساس نظر مراجع معظم و قیمت بازار برای ماه رمضان سال 1444 قمری و 1402شمسی به شرح زیر اعلام می گردد. (مبالغ حداقلی…

فهرست احکام روزه ماه رمضان در بیست بخش

قدْ أَقْبَلَ إِلَيْکُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ *به استقبال ماه مبارک رمضان برویم* احکام ضروری ماه رمضان به شکل پرسش و پاسخ “همراه با آداب…

جامع احکام روزه ماه رمضان

ضرورت فراگیری بهرمندی بهتر و بیشتر از فضیلت ماه رمضان، به میزان آگاهی به وظیفه بستگی دارد. آگاهی به وظیفه از آن جهت ضرورت پیدا می‌کند که مقدمه…

احکام روزه ماه رمضان: بخش 20: كسانى که روزه برای آنان واجب نیست

كسى كه به واسطه‌ی پیرى نمى‌‏تواند روزه بگیرد، حکم‌اش چیست؟ حکم كسى كه به واسطه پیرى نمى‌‏تواند روزه بگیرد، به دو شکل است: یکی کسی که به واسطه…

احکام روزه ماه مبارک رمضان: بخش 19: موارد قضا و کفاره

آیا هر جا کفاره واجب است، قضای روزه هم واجب است؟ آری هر جا کفاره واجب است، قضای روزه هم واجب می‌شود.    آیا هر جا قضای روزه‌…

احکام روزه ماه رمضان: بخش 18: احكام کفاره‌ روزه‌

آیا کفاره‌ی روزه فقط برای کسانی است که روزه خود را باطل می‌کنند؟ و مبطلی انجام می‌دهند؟ خیر کفاره‌ی روزه هم برای کسانی است که مبطلی را انجام…

احکام روزه ماه رمضان: بخش 16: احکام بطلان روزه

اگر کسی که از روی فراموشی مبطلی را انجام دهد روزه‌اش باطل می‌شود؟ خیر روزه‌اش صحیح است.   اگر کسی که از روی ندانستن مسئله مبطلی را انجام…

احکام روزه ماه رمضان: بخش17 : انواع کفاره روزه

کفاره روزه چند نوع است؟ کفاره روزه چهار نوع است: كفاره معذور كفاره تاخیر كفاره فرد یا کفاره تخییری كفاره جمع   کفاره‌ی معذور چیست؟ و شامل چه…

احکام روزه ماه رمضان: بخش 15: شرائط بطلان روزه

شرائط بطلان روزه شرائط بطلان روزه چیست؟ و در چه شرائطی روزه باطل می‌شود؟ شرائط بطلان روزه عمد و اختیار است. توضیح: اگر روزه‌دار از روی عمد و…

احکام روزه ماه رمضان: بخش 14: مبطلات روزه (9) نسبت دروغ به خدا و پیامبر

مبطلات روزه (9) نسبت دروغ به خدا و پیامبر   اگر کسی العیاذبالله در هنگام روزه‌ی ماه مبارک رمضان به خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر، نسبت دروغ…

احکام روزه ماه رمضان: بخش 13: مبطلات روزه (8) احتلام یا جنب کردن

 مبطلات روزه (8) احتلام یا جنب کردن     اگر کسی العیاذبالله در هنگام روزه ماه مبارک رمضان خود را جنب نماید، روزه‌ی او چه حکمی دارد؟ جنب کردن…

احکام روزه ماه رمضان: بخش 12: مبطلات روزه (7) اماله کردن

مبطلات روزه (7) اماله کردن   اماله کردن در هنگام روزه‌ی ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟ اماله کردن، از روی عمد و اختیار، روزه را باطل می‌کند و…

نوشته‌های قدیمی‌تر →