دسته: روزهصفحه 1 از 2

كسانى که روزه برای آنان واجب نیست

كسى كه به واسطه‌ی پیرى نمى‌‏تواند روزه بگیرد، حکم‌اش چیست؟ حکم كسى كه به واسطه پیرى نمى‌‏تواند روزه بگیرد، به دو شکل است: یکی کسی که به واسطه…

موارد قضا و کفاره

آیا هر جا کفاره واجب است، قضای روزه هم واجب است؟ آری هر جا کفاره واجب است، قضای روزه هم واجب می‌شود.    آیا هر جا قضای روزه‌…

احكام کفاره‌ روزه‌ ماه مبارك رمضان

آیا کفاره‌ی روزه فقط برای کسانی است که روزه خود را باطل می‌کنند؟ و مبطلی انجام می‌دهند؟ خیر کفاره‌ی روزه هم برای کسانی است که مبطلی را انجام…

احکام بطلان روزه

اگر کسی که از روی فراموشی مبطلی را انجام دهد روزه‌اش باطل می‌شود؟ خیر روزه‌اش صحیح است.   اگر کسی که از روی ندانستن مسئله مبطلی را انجام…

انواع کفاره

کفاره روزه چند نوع است؟ کفاره روزه چهار نوع است: كفاره معذور كفاره تاخیر كفاره فرد یا کفاره تخییری كفاره جمع   کفاره‌ی معذور چیست؟ و شامل چه…

احكام ماه مبارك رمضان بخش پانزدهم

شرائط بطلان روزه شرائط بطلان روزه چیست؟ و در چه شرائطی روزه باطل می‌شود؟ شرائط بطلان روزه عمد و اختیار است. توضیح: اگر روزه‌دار از روی عمد و…

احکام ماه مبارک رمضان؛ جامع مبطلات روزه

در احکام ماه مبارک رمضان ، 9 چیز و به تعبیری 11 چیز روزه را باطل می‌کند: خوردن و آشامیدن: کفاره‌ی فرد. رساندن غبار غلیظ به حلق: کفاره‌ی…

احكام ماه مبارك رمضان بخش سیزدهم

مبطلات روزه (9) نسبت دروغ به خدا و پیامبر   اگر کسی العیاذبالله در هنگام روزه‌ی ماه مبارک رمضان به خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر، نسبت دروغ…

احكام ماه مبارك رمضان بخش دوازدهم

 مبطلات روزه (8) احتلام یا جنب کردن     اگر کسی العیاذبالله در هنگام روزه ماه مبارک رمضان خود را جنب نماید، روزه‌ی او چه حکمی دارد؟ جنب کردن…

احكام ماه مبارك رمضان بخش یازدهم

مبطلات روزه (7) اماله کردن   اماله کردن در هنگام روزه‌ی ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟ اماله کردن، از روی عمد و اختیار، روزه را باطل می‌کند و…

احكام ماه مبارك رمضان بخش دهم

مبطلات روزه (6) نزدیکی  نزدیکی با همسر، در حال روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟ روزه را باطل می‌کند و قضا و كفاره واجب می‌شود.   آیا هر…

احکام ماه مبارک رمضان بخش نهم

مبطلات روزه (5) قی کردن قی کردن در حال روزه‌ی ماه رمضان چه حکمی دارد؟ قی کردن، از روی عمد و اختیار، روزه را باطل می‌کند و قضا…

احکام ماه مبارک رمضان بخش هشتم

 مبطلات روزه (4) فرو بردن سر در آب فرو بردن سر در آب، در حال روزه در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟ فرو بردن سر در آب…

احكام ماه مبارك رمضان بخش هفتم

 مبطلات روزه (3) رساندن غبار غلیظ به حلق   رساندن گرد و غبار غلیظ به حلق در حال روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟ رساندن گرد و غبار…

احكام ماه مبارك رمضان بخش ششم

مبطلات روزه (2) بقا بر جنابت، حیض و نفاس بقاء بر جنابت تا اذان صبح، در ماه رمضان چه حکمی دارد؟ روزه را باطل می‌کند و قضا و…

نوشته‌های قدیمی‌تر →