نقش فضای مجازی در تحقق دادرسی عادلانه، با مطالعه موردی نظام قضائی ایران

چکیده: 

«عدالت در قضاوت»، ضرورتی برای «احقاق حقوق مردم» است و در ادیان و مذاهب، خصوصاً اسلام، برآن تاکید شده و در «حقوق بشر»، با عنوان «حق دادرسی عادلانه» تبیین گردیده است.حقوق بشر نسل اول، دارای دو بخش «حقوق ماهوی» و «حق دادرسی عادلانه» است هر چند، در دو سند اصلی «حقوق بشر »، (اعلامیه و میثاق)، این دو عنوان، وجود ندارد، اما حقوقدانان، با طبقه بندی مواد این دو سند بین المللی، این عناوین را دسته بندی کرده اند.

«حق دادرسی عادلانه» با اصولی همچون «اصل برائت»، «اصل دادرسی توسط مقام‌ بی‌طرف»، «اصل علنی بودن دادرسی»، «اصل بهره‌مندی از وکیل»، «اصل تفهیم اتهام به متهم»، «اصل تسریع در دادرسی» و… شناخته می‌شود و بر اساس توصیه های اسناد بین المللی حقوق بشر، لازم است همه دولت‌ها بر اصلاح و ارتقاء قوانین و روش‌ها، همت گمارند، تا «دادرسی عادلانه» تحقق یابد. در وضعیت کنونی اشخاص حقیقی و حقوقی، برای «دادخواست» و «درخواست» ، به «کلانتری» یا «مجتمع» و یا «نهاد قضایی» و یا «شبه قضایی» و یا «دفاتر الکترونیک»، مراجعه حضوری می‌‌نمایند و هزینه‌های فراوان، برای اشخاص و نظام اداری دارد و نیاز به ساختمان های فراوان، کارمندان، کاغذ، پوشه و امثال آن است. قبل از فراگیری «فضای مجازی»، این مسائل، امری طبیعی بود.

اما در امور مختلف اجتماعی، مالی، اخبار، خرید و فروشِ کالا و خدمات، ارسال نامه و بسیاری از جنبه‌های زندگی، «دگردیسی» صورت گرفته، و به صورت «پیام الکترونیک» انجام می‌شود، لازم است، همین روند، با شتابی فراوان، در «دادرسی عادلانه»، صورت گیرد و همه موارد، اعم از اطلاع رسانی قوانین و مقررات، امور درخواست و دادخواست، تودیع و فک قرارهای تامینی، ارجاع، رسیدگی، اطلاع رسانی و ابلاغ، تبادل لوایح، در «فضای مجازی» صورت گیرد و اصلِ «دادرسی همراه»، زیرساختِ «حق دادرسی» باشد تا حقوق مصرح در قوانین مختلف، به سرعت عملی شود. مسائل و مشکلات موجود در شیوه دادخواست ها، دادرسی ها،  ارجاعات و انواع مسائل پرونده ها در «فضای فعلی دادرسی»، موجب «تضییع حق دادرسی» اشخاص و یا «اطاله دادرسی» می‌شود و ‌راه‌حل‌‌های الکترونیک با بهره وری از «فضای مجازی» دارد. «سندیت اسناد الکترونیک»، و شیوه صحیح حقوقی «ایجاد اسناد الکترونیک مبادلات و قراردادها»، در جهت پیشگیری از اختلافات، و یا ارائه آن به دادرسان در زمان رسیدگی به پرونده ها و ‌راه‌حل‌‌های قانونی در جهت استفاده از «فضای مجازی» در «اسناد رسمی» وجود دارد. شیوه های کنونی اطلاع‌رسانی قوانین، ‌‌‌‌‌‌عملاً «شکلی» است، و «واقعی» انجام نمی‌شود در نتیجه، دگردیسی در همه شیوه‌ها و بهره وری از فضای مجازی، جهت اطلاع رسانی «هدفمند» و «هوشمندِ» قوانین، بخشنامه‌ها، آئین نامه‌‌ها، به اشخاص «جامعه هدف» از طریق شبکه‌‌های اجتماعی، لازم است به طوری که هر شخص حقیقی و حقوقی، به آن چه تکلیف یا وظیفه دارد، واقعا آشنا گردد.

کلید واژه: دادرسی عادلانه، فضای مجازی، حقوق رویه‌ای، حقوق بشر، دگردیسی دیجیتال

 

Abstract:

“Justice in judgment” is a necessity for the “realization of the rights of the people”, and it is emphasized in religions and sects, especially Islam, and in “human rights”, it is explained as the “right to a fair trial”.

The first generation of human rights has two sections: “substantive rights” and “fair trial”, or in other words, “procedural human rights”; Although these two titles do not appear in the two main documents of “human rights” (the Declaration and the Covenant), jurists have established these titles by classifying the articles of these two international documents.

“Right to a fair trial” with principles such as “principle of innocence”, “principle of trial by an impartial official”, “principle of openness of trial”, “principle of using a lawyer”, “principle of informing the accused”, “principle of expediting the trial” and … and, according to the recommendations of international human rights instruments, all governments need to work to reform and improve laws and procedures in order for a “fair trial” to take place.

In the current situation of natural and legal persons, for “petition” and “application”, it is necessary to “sheriff” or “complex” or “judicial institution” or “quasi-judicial” or “electronic offices”, “face-to-face” It has a lot of costs for people and the administrative system, and it needs a lot of buildings, staff, paper, folders and the like. Before the advent of “cyberspace”, these things were natural.

But just as in various social, financial, news, buying and selling goods and services, sending letters, and many aspects of life, “transformation” is done, and it is done in the form of “electronic message”, it is necessary. The process should be carried out with great speed in a “fair trial”, and all cases, including informing about laws and regulations, matters of petition and petition, deposit and jaws of security contracts, referral, review, information and notification, exchange of bills, in “Cyberspace” should be established and the principle of “mobile litigation” should be the infrastructure of “litigation” so that the rights enshrined in various laws can be implemented quickly.

Problems with litigation, litigation, referrals, and litigation issues in the “current litigation space” lead to “abuse of the right to a hearing” of individuals or “prolongation of litigation”, and electronic solutions with the use of “cyberspace” ” has it.

‌‌‌”Documentation of electronic documents”, and the correct legal method of “creating electronic documents of exchanges and contracts”, in order to prevent disputes, or present it to judges during the processing of cases, and Legal solutions for using “cyberspace” It is in the “official documents”.

Current methods of communicating laws are practically “formal”, and not “real”. People in the “target community” need it through social media. So that every natural and legal person is really familiar with what his duty or duty is.

Keywords: fair trial, cyberspace trial, procedural law, human rights, digital metamorphosis

 

حق مولف عمومی

  • این مطلب کاملا رایگان بوده و تحت مجوز  خلاقیت عمومی (Creative Commons) و مالکیت عمومی (public domain) است
  • و برای هرنوع بهره وری از آن ، هیچ گونه مبلغی دریافت نمی شود
  • هر شخصی در هر کجا و به هر زبانی می تواند آن را به صورت آنلاین یا چاپی، بازنشر دهد

شما آزاد هستید که در زمینه های ذیل اقدام کنید :

  • کپی ، انتشار، توزیع و انتقال اطلاعات ؛ به هر شکل و هر مدل
  • ترجمه به هر زبان و در هر کشور و در فضای مجازی و فیزیکی
  • بهره وری از همه یا قسمتی از اطلاعات به صورت تجاری و غیرتجاری برای مقصود حلال و مجاز
  • تدریس آن در هر موسسه، دانشگاه و مراکز علمی

 

تذکر : این مجوز ؛ هیچ گونه حق مولف انحصاری ، برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی ، در هیچ زمان و مکان  نخواهد داشت

 

نگارش: سید محمد حسن میرداماد اصفهانی

زمستان ۱۴۰۰ انتشار آنلاین ۱۴۰۱

 

برای مطالعه و دریافت رایگان نسخه  pdf “نقش فضای مجازی در تحقق دادرسی عادلانه، با مطالعه موردی نظام قضائی ایران” اینجا کلیک نمایید.

 

برای مطالعه و دریافت رایگان نسخه word “نقش فضای مجازی در تحقق دادرسی عادلانه، با مطالعه موردی نظام قضائی ایران” اینجا کلیک نمایید.

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *