زنده نگه داشتن یاد و خاطره سید و سالار شهیدان در گرو برگزاری شایسته مجالس سوگواری و مراسم عزاداری است.