انقلاب اسلامی یک نهضت ارزشمند،

یک قیام مقدس،

یک معجزه الهی،

یک انقلاب بی‌نظیر

و ظهور یک تمدن واقعی در تاریخ بشری بود.