سلام بر فلسطین مقتدر و مظلوم، سلام بر جوانان شجاع و غیور فلسطین، سلام بر غزه‌ی قهرمان و مقاوم، سلام بر حماس و جهاد، و همه‌ی گروههای جهادی و سیاسی فلسطین. پیام رهبر انقلاب در پی پیروزی مقاومت