حضرت امیر می‌فرمایند:

رزمنده پیروز کسی است که بصیرت و آگاهی او بر شمشیرش سوار شده و زمام شمشیرش را بدست گرفته است.

حَمَلُوا بَصائِرَهُمْ عَلی اَسْیافِهِمْ

بصیرت‌های خویش را بر شمشیرهایشان سوار و شمشیرها را بر بصیرت‌ استوار کرده‌اند.