توجه ویژه به غدیر و تعظیم شایسته غدیر ، زمینه ساز قیام حضرت مهدی عجه الله تعالی فرجه الشریف می شود