انقلاب اسلامی یك قدرت مبتنی بر دین در جغرافیای سیاسی و حاكمیتی قرن بیستم بوجود آورد،

نیاز بشریت را به دین و معنویت تبین كرد

و دنیا را به تدین و معنویت، شرافت و انسانیت، آزادی و استقلال دعوت نمود.