تولدِ باعث و بانی خلقت،
مکمل رسالت،
کوثر نبوت،
مام نبوت،
هم‌کفو ولایت،
مادر امامت
 و سرور زنان عالم  حضرت فاطمه زهرا مبارک