حضرت امام در باره مناجات شعبانیه می‌فرماید:
مناجات شعبانیه از بزرگ‌ترین مناجات و در بردارنده عظیم‌ترین معارف الهى است.
اگر نبود در ادعیه الّا مناجات شعبانیه، کافى بود براى اثبات حقانیت ائمه اطهار.
تمام آن چه را عرفا می‌گویند در چند کلمه مناجات شعبانیه می‌شود یافت.