کتاب‌های این استاد عزیز (علامه شهید مرتضی مطهری) را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود. بی‌استثناء همه‌ی آثارش خوب است و من کسـی دیگر را سـراغ ندارم که بتوانم بگویم بی‌استثناء آثارش خـوب است. قسمتی از پیام امام خمینی قدس سره در باره‌ی علامه شهید مرتضی مطهری