حضرت امام‌ جعفر صادق‌ عَلَیهِ‌السَّلام با جهادی خستگی ناپذیر، با مبارزه‌ای نفس‌گیر، با تدبیر شایسته، و شیوه‌ی عالی امامت، با روش‌های منحصر به فرد رهبری، با صبوری زایدالوصف، و با نهضت علمی؛ از دل تمامی تهدیدها، فرصت‌های نابی را برای جهان اسلام به وجود آورد و دشوارترین دوران تاریخ‌ اسلام‌ را به عصر طلایى دانش تبدیل کرد.