از آن‌جائی که اکثر ایرانیان قدیم کشاورز بودند و نور روشنائی و روز؛ در تولید محصولات کشاورزی نقش بسزائی داشته است؛

پایان طولانی‌ترین شب سال «یلدا» و شروع بلند شدن روز که کمک به تولید می‌کرده است را جشن می‌گرفته‌اند.