در نظام اسلامی مسئولین باید دارای شایستگی لازم باشند

تا ضمن دارا بودن اراده برای اصلاح امور و انگیزه برای پیشگیری از فساد؛ اجازه تصرف در امور را داشته باشند، و این در حالی است که متأسفانه می‌بینیم بعضی از مسئولین نه تنها اراده‌ای برای اصلاح امور و انگـیزه‌ای بـرای پیشـگیـری از فسـاد را نـدارنـد؛ بلکه عملکــرد آنان جـرم‌زا و فسـادآفریـن اسـت، و این حکایت از این دارد که در انتخاب یا در انتصاب بعضی از مسئولین به شـایـسـتـه سـالاری کمـتـر توجـه شـده اسـت. این گونه افراد مدعیان دروغینی هستند که مسبب بسیاری از نابسامانی‌های موجود در عرصه‌ی فرهنگ، اقتصاد، معیـشت، عـدالت، تربیت، آمـوزش هستند.

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *