دعـای عـرفه از غـرر دعــاهای شـیعه است که با زیباترین کلام، رساترین بیان، بلیغ‌ترین جملات، و بلندترین مفاهیم انشاء شده است و دربردارنده‌ی عظیم‌ترین معارف الهی و ضروری‌ترین خواسته‌های بشری و اساسی‌ترین نیازهای انسانی است.