عید سعید قربان نماد:

ایثار، گذشت و جان‌فشانی، مظهر تزکیه نفس و طهارت روح، نشان امامت، جشن پیروزی، و نماد قدردانی است.