منشور اخلاقی مراسم و جشن عید سعید غدیر

تکریم، تعظیم و بزرگداشت عید سعید غدیر در گرو برگزاری شایسته‌ی مراسم این روز شریف است و برگزاری شایسته‌ی مراسم این روز شریف، به رعایت شایسته‌ی آداب و شرائط، حدود و ثغور مراسم و جشن عید سعید غدیر بستگی دارد و از آن به منشور اخلاقی مراسم و جشن عید سعید غدیر یاد می‌شود. این منشور اختصاص به متولیان و کارگزاران و برگزارکنندگان مراسم دارد و الزامی به رعایت آن توسط شرکت‌کنندگان مراسم نیست، گرچه رعایت آن توسط شرکت‌کنندگان بسیار مفید است. این آداب و شرائط، حدود و ثغور اختصاص به مراسم و جشن عید سعید غدیر ندارد شامل همه‌ی اعیاد می‌شود.


تکریم، تعظیم و بزرگداشت عید سعید غدیر در گرو برگزاری شایسته‌ی مراسم این روز شریف است و برگزاری شایسته‌ی مراسم این روز شریف، به رعایت شایسته‌ی آداب و شرائط، حدود و ثغور مراسم و جشن عید سعید غدیر بستگی دارد و از آن به منشور اخلاقی مراسم و جشن عید سعید غدیر یاد می‌شود. این منشور اختصاص به متولیان و کارگزاران و برگزارکنندگان مراسم دارد و الزامی به رعایت آن توسط شرکت‌کنندگان مراسم نیست، گرچه رعایت آن توسط شرکت‌کنندگان بسیار مفید است. این آداب و شرائط، حدود و ثغور اختصاص به مراسم و جشن عید سعید غدیر ندارد شامل همه‌ی اعیاد می‌شود.

 

آداب متولیان و کارگزاران مراسم و جشن عید سعید غدیر 

 

 1. عمل به وظائف دینی

انجام شایسته‌ی واجبات و اهتمام به ترک محرمات و توجه به انجام مستحبات و دوری از مکروهات، یکی از مهم‌ترین فلسفه‌ی غدیر و یکی از فلسفه‌های اصلی برگزاری هر مجلس و مراسم مذهبی است. بر این اساس متولیان و کارگزاران مراسم و جشن عید سعید غدیر باید به تمام معنا انسان‌های متدین باشند تا انجام واجبات و ترک محرمات و حتی رعایت مستحبات و ترک مکروهات، را به شدّت رعایت نمایند و مجالس و مراسم عید سعید غدیر را بگونه‌ای برگزار ‌کنند که واجبی ترک نشود و حرامی صورت نگیرد.

 

 1. کسب شایستگی لازم

معنویت و عرفان، توسّل و فناء فی‏ الله و محو در معشوق شدن؛ ماجرای غدیر را جلوه‌گر می‌سازد. ارتباط با خالق هستی تضمین کننده‌ی استحکام و اقتدار نیروهایی است که می‏خواهند حماسه بیافرینند. این ارتباط هر چه قوی‌تر و عمیق‌تر باشد حماسه و جهاد در راه خدا كارسازتر و پر ثمرتر خواهد بود. بر این اساس متولیان و کارگزاران مراسم و جشن عید سعید غدیر باید به تمام معنا انسان‌های معنوی باشند تا با راز و نیاز با حضرت حق، خاصه در دل شب، جایگاه معنوی خود را ارتقا بخشند و شایستگی لازم را در رساندن پیام غدیر به جهانیان در خود بوجود آورند.

 

 1. رعایت شأن و منزلت

مطلوب در برگزاری مراسم عید سعید غدیر، رعایت شأن و منزلت مراسم جشن است آن هم با برنامه‌ها و حرکات وزین و حساب شده، مگر ممکن است برای بزرگداشت عید سعید غدیر دست به هر کاری زد؟! بر این اساس متولیان و کارگزاران مراسم عید سعید غدیر باید به تمام معنا انسان‌های با اخلاقی باشند تا ضمن حفظ شأن و منزلت خود، شأن و منزلت مراسم و جشن عید سعید غدیر را حفظ نمایند و در برگزاری مراسم، از زمان و مكان تا شكل و صحنه و از استفاده از تمثال و آلات جشن تا محتوای مراسم و از دعوت شرکت‌کنندگان تا پذیرائی و حتی جای پارک خودرو و بهداشت محیط؛ به شدّت از اقدامات دون شأن، حرکات زننده، آزار دیگران، استفاده از نمادهای غیر دینی، سبک‌های غربى، آهنگ‏هاى مجالس لهو، لودگی و … پرهیز نمایند، به گونه‌ای که مراسم و جشن عید سعید غدیر از هر چه وهن شیعه و اسلام است، دور بماند.

 

 1. متولیان و کارگزاران خبره و کار آزموده

برگزاری مراسم و جشن عید سعید غدیر برای گسترش اسلام و تقویت دین و ترویج آموزه‌های دینی است. بر این اساس متولیان و کارگزاران باید در برنامه‌ریزی، راه‌اندازی، هدایت، اداره و برگزاری مراسم و جشن؛ دوره دیده، کار آزموده، خُبره و از دانش دینی و تخصص لازم برخوردار باشند تا مراسم و جشن عید سعید غدیر به اهداف عالیه و مقاصد تعیین شده برسد و از آفت، آسیب و انحراف حفظ شود.

 

 1. محتوای مراسم جشن و سرور

آن چه در خور عید است، جشن و سرور و شادی است و آن چه در خور غدیر است، تعظیم و تکریم  و بزرگداشت واقعه‌ی غدیر است. تعظیم و تکریم  واقعه‌ی غدیر به آشنائی با معارف و دانش دینی و به بیان فلسفه‌ی غدیر، تاریخ غدیر، تاریخ تحلیلی غدیر، داستان‌های غدیر، اشعار غدیر، شب شعر غدیر، اتفاقات اثرگذار، اعمال بیستگانه‌ی شب و روز عید سعید غدیر، مسابقات محتوائی و تبیین وظیفه‌ی شیعه نسبت به غدیر؛ با شیوه‌های نوین، متنوع، جذاب، شیرین، جوان‌پسند و شایسته‌ی مجلس عید و جشن و سرور بستگی دارد. بر این اساس متولیان و کارگزاران مراسم و جشن عید سعید غدیر باید محتوای مراسم را به گونه‌ای با چاشنی جشن و سرور تأمین کنند که در پایان ضمن افزایش  نشاط و شادابی؛ بر دانش دینی و بر ایمان و اعتقاد شرکت‌کنندگان افزوده شود.

 1. استفاده از منابع معتبر و مستند

تعظیم و تکریم واقعه‌ی غدیر به محتوای مراسم بستگی دارد و محتوایی که در بردارنده‌ی تعظیم و تکریم واقعه‌ی غدیر باشد، باید برگرفته از منابع معتبر و مستند باشد تا تعبد شرکت‌کنندگان نسبت به دین و التزام آنان نسبت به وظائف دینی و تبعیت پذیری آنان نسبت به رهبران دینی بیشتر شود و از خرافه و بدعت و از آفت و آسیب، حفظ گردد. منبع شناسی، نخستین شرط سخنران، ذاکر، مداح، مجری و كارگزار مراسم است. بر این اساس متولیان و کارگزاران مراسم و جشن عید سعید غدیر باید به تمام معنا انسان‌های منطقی باشند تا با استفاده از منابع معتبر؛ به گونه‌ای مراسم و جشن عید سعید غدیر را با سند و دلیل محتوا بخشی کنند که تدین و تعبد شرکت‌کنندگان را افزایش داده و شعائر دین از خرافه و بدعت و از آفت و آسیب، حفظ گردد.

 

 

 1. برگزاری مراسم طبق دستور

تعظیم و تکریم واقعه‌ی غدیر یک عمل عبادی و توقیفی است و باید طبق دستور رسیده از رهبران دینی صورت گیرد تا سبب تقویت دین و امامت گردد. بر این اساس متولیان و کارگزاران مراسم و جشن عید سعید غدیر باید به تمام معنا انسان‌های متعبد باشند تا با تعبد و تبعیت پذیری عالی، مراسم و جشن عید سعید غدیر را طبق دستور برگزار کنند و آن را از هر گونه خرافه و بدعت دور نگه دارند.

 

 1. اعتدال در برگزاری مراسم

در برگزاری مراسم و جشن عید سعید غدیر باید به ظرفیت حاضرین توجه شود. بر این اساس متولیان و کارگزاران مراسم و جشن عید سعید غدیر باید به تمام معنا انسان‌های متعادل باشند تا در برنامه‌های مراسم، از سخنرانی تا جشن و از خرج‌دادن، تا پخش صدا، زمان و در مکان و … اعتدال را رعایت نمایند.

 

 1. برگزاری مراسم پر شور و فراگیر

مراسم و جشن عید سعید غدیر همانند مراسم تاسوعا و عاشورا، باید پرشور و فراگیر و با شکوه و با عظمت برگزار گردد تا اثر گذار باشد. همان گونه که در تاسوعا و عاشورا مراسم با شکوه و با عظمت برگزار می‌گردد، دسته‌جات عزاداری راه می‌افتد، نماز ظهر با شکوه برگزار می‌شود، سفره انداخته می‌شود و اطعام داده می‌شود؛ مراسم و جشن عید سعید غدیر هم باید پرشور و فراگیر برگزار گردد. بر این اساس متولیان و کارگزاران مراسم و جشن عید سعید غدیر باید به تمام معنا انسان‌های حماسی باشند تا مراسم و جشن با شکوه برپا کنند، نماز ظهر عید سعید غدیر را با عظمت برگزار کنند، اطعام فراگیر تهیه کنند و سفره‌ی گسترده بیندازند و چه پسندیده است که بخشی از خرج‌های روز عاشورا که نذر ندارد به روز عید غدیر منتقل شود.

 

 1. برگزاری مراسم در مراکز مذهبی  

برگزاری مراسم مذهبی در بیرون از مراکز مذهبی، قداست و معنویتش را از دست می‌دهد و این خلاف عرفی است که به دلیل قابل کنترل نبودن حركات و سکنات و التزام نداشتن متولیان آن در اکثر موارد؛ به خلاف شرع منجر می‌شود. برپائی خیمه برای مراسم و جشن عید سعید غدیر، در شهری که به اندازه‌ی كافی حسینیه و مسجد دارد جفا به مراکز دینی و مذهبی است. بر این اساس متولیان و کارگزاران مراسم و جشن عید سعید غدیر باید با مراکز مذهبی پیوند ناگسستنی داشته باشند و مراسم و جشن عید سعید غدیر را در مراکز مذهبی برگزار کند.

 

بیاییم برای تعظیم شعائر دین، مراسم عید سعید غدیر را مستند، محتوائی، پرشور، فراگیر، همگانی، شایسته، با پذیرائی وزین و با آداب و شرائط برگزار کنیم.

 

برای دانلود فایل مقاله بالا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

منشور_اخلاقى_عزاداری

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

1 Comment

 1. منصور موذنی

  الحمد الله الذی جعلنا بالمتمسکین بولایه امیر المومنین علی ابن ابیطالب و ائمه المعصومین علیهم السلام . سلام علیکم .عرض ارادت و تبریک عید سعید غدیر خم خدمت حضرتعالی مطالب بسیار عالی و عالمانه و کارشناسی در حوزه غدیر ارائه فرمودید خداوند به شما جزای خیر عطا فرماید .التماس دعا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *