برکات ارتباط با خالق هستی

ارتباط عمیـق با خالق هستی و توسّل قلبـی رزمنده‌ی جهـادگر و مجـاهد فی سبیل الله به خداوند تبارک و تعالی؛ جهاد را پیروز، شهادت را باعظـمت، نـهـضـت را پـرثـمـر، قـیـام را اثـرگـذار و مـبـارزه را مـانـدگار مـی‌کـند. پیروزی در جهاد، مخلوق معنویت و عرفان است، شکوه و عظمت شهادت، آفـریده توسّل و فناء فـی‏الله است و اثـرگذار و ماندگاری نهـضـت و قیـام ثمـره مـحـو در مـعشـوق شـدن اسـت. آن چه ماجرای عاشورا را با عظمت، پُرشکوه، ماندگار و اثرگذار کرده است؛ همین ارتباط عمیق با خالق هستی، توسّل قلبی به خداوند، معنویت و عرفان، توسّل و فناء فی‏ الله و محو در معشوق شدن است.

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *