ماه مبارک رمضان، بهار قرآن کریم، وارستـگان صاحب آداب قلبـی و مراقبات باطنی، رشحه و جرعه‌ای از آنچه قلب عوالم از “اَدَّبَنی رَبّـی” دریافت فرموده، برای تشنگان این كوثر به هدیه آورند و آنان را مؤدب به آداب الله تا حد میسور نمایند.(امام خمینی رحمت الله عليه)