آئین و مکتب نهاد مقدس بسیج، زنده‌ترین، جامع‌ترین و جاودانه‌ترین آئین و مکتب دنیا و نجات‌دهنده بشریت یعنی دین مبین اسلام است.